FRI-Norge

Kon­takt

Da FRI-Norge er under av­vik­ling, kan det væ­re en idé først å prø­ve Hjelpe­kil­den:

Men det er fort­satt mu­lig å kon­tak­te FRI-Nor­ge. Det en­kles­te er kan­skje en epost:

Du kan og­så rin­ge:

Den du da vil få snak­ke med, er Rune H. Johan­sen. Og ham kan du rin­ge til abso­lutt når-som-helst. Når han sov­er, kob­ler han tele­fon­en over til en sva­rer. Du kan også sen­de SMS til mo­bil­tele­fon­en hans.

Hvis det er for dyrt å rin­ge til mo­bil­tele­fon, kan du be ham rin­ge til­ba­ke. (Kun for nor­male fast- el­ler mo­bil­tele­fon­numre.)