FRI-Norge

Gra­tis bok

Vi sitter på rest­opp­lag­et av en norsk bok om sci­en­to­log­ene. De bø­kene gir vi bort gra­tis. Men folk må selv be­koste even­tu­ell por­to.

Det job­bes og­så med å til­by el­ek­tron­iske ver­sjon­er av boken.