Velkommen til FRI-Norge!

Du har nå kommet til FRI-Norge, en organisasjon som informerer om sekter og hjelper sektofre.

  • All hjelp er 100% gratis!

De vi hjelper er:

  • Folk som har vært, er eller står i fare for å bli med i en sekt.
  • Venner, familie, kolleager og bekjente av sektofre.
  • Folk som vil vite om sekter.

I siste grupper har vi både finner vi både journalister og skoleelever.